Styrelsen

Jörgen Edin, ordförande
Annica Backlund, kassör
Staffan Edvinsson
Sofia Kjellsson
Iza Anundborg
David Kjellqvist
Björn Dynesius